Въздушно колело / Sky Bike
0896 856 887
0896 856 887

Единственият в България въздушен велосипед.

Да караш колело по 200 метрово въже на 50 метра височина

The only sky bike in Bulgaria.

Ride a 200 meter rope at 50 meters in height

Нашият адрес:

шосето за Чепеларе
Родопите, България
на главен път E86

0896 856 887